Αντικατάσταση άδειας οδήγησης (παλαιού τύπου) σε νέου κοινοτικού τύπου

diplomata antikatastasi se neou tipou

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

 

Προϋποθέσεις:
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής,
ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 

Δικαιολογητικά:

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση εκτύπωσης

e-Παράβολο εκτύπωσης των 30 € (Οδηγίες εδώ)

1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Η παλαιού τύπου άδεια οδήγησης

Φάκελος

 

Σημείωση:
Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν ισχύει θα προσκομίζονται και πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα ανανέωσης
(βλ. ανανέωση). Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί γιατί θα βγει μία ενιαία.

Προσοχή: Τα παράβολα πλέον εκδίδονται μόνο μέσω www.gsis.gr (e-Παράβολο)

Please publish modules in offcanvas position.

Loukas Sxoli Odigwn