Επαγγελματίες Οδηγοί & Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

k pei

Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ Α' 112/18.6.2011) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών. Το Π.Ε.Ι. διακρίνεται σε 2 κατηγορίες :

 1. Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Εμπορευμάτων (Φορτηγά)

  οι οδηγοί όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών C1, C1+Ε ή των κατηγοριών C, C+Ε είναι υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων

 2. Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Επιβατών (Λεωφορεία) 

  οι οδηγοί όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών D1, D1+Ε ή των κατηγοριών D, D+Ε είναι υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών

Σύμφωνα πάντα με το Π.Δ. 74 και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την «Δια Βίου Εκπαίδευση του Επαγγελματία» ανάλογα με το αν πρόκειται για νέο οδηγό (για κάποιον δηλαδή που αποκτά σήμερα το Δίπλωμα Οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας) ή για εν ενεργεία οδηγό το Π.Ε.Ι. διακρίνεται στο :

  1. Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης 

   Αποκτάται ύστερα από επιτυχία στις επιπλέον (του Διπλώματος Οδήγησης) Θεωρητικές και Πρακτικές Εξετάσεις και υποχρεούνται να το κατέχουν όσοι απόκτησαν ή θα αποκτήσουν :

   α) Από 10 Σεπτεμβρίου του 2009 και μετά δίπλωμα των υποκατηγοριών C1, C1+Ε ή των κατηγοριών C, C+Ε.

   β) Από 10 Σεπτεμβρίου του 2008 και μετά δίπλωμα των υποκατηγοριών D1, D1+Ε ή των κατηγοριών D, D+Ε.

 

  1. Π.Ε.Ι. Περιοδικής Κατάρτισης

 

   Αποκτάται ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση 

35 ωρών

    Θεωρητικής Εκπαίδευσης (χωρίς Εξετάσεις) και υποχρεούνται να το κατέχουν οι οδηγοί : 
α) των υποκατηγοριών C1, C1+Ε ή των κατηγοριών C, C+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2009.

 

β) των υποκατηγοριών D1, D1+Ε ή των κατηγοριών D, D+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2013 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2008.

 

 

Επαγγελματίες Οδηγοί & Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Αρχική Επιμόρφωση και Περιοδική Κατάρτιση Οδηγών, για όλους  τους οδηγούς Λεωφορείων και Φορτηγών
Για τους οδηγούς Φορτηγών… η τελική ημερομηνία απόκτησης είναι η 10.9.2014…!

Τα αυτονόητα, που ισχύουν σε όλη την Ε.Ε. πέρασαν στο νέο νόμο 4199 (11.10.2013) για τις οδικές μεταφορές του ΥΠΜΕ και τα πρόστιμα ΜΗ συμμόρφωσης είναι εξωφρενικά…!

Προσοχή! Χωρίς τον κωδικό 95 το Δίπλωμά σας ΔΕΝ Ισχύει…!

Η Πολυπόθητη παράταση για τους οδηγούς φορτηγών ΔΕΝ δόθηκε…!

Προσέξτε τα πρόστιμα είναι Τσουχτερά…!

Please publish modules in offcanvas position.

Loukas Sxoli Odigwn